• YETI PRINT - kvalita, rychlost, férová cena vašich tiskovin
 • YETI PRINT - digitální, velkoplošný a ofsetový tisk, grafika, reklamní předměty, billboardy, plachty....

Digitální tisk - jak na to...Formát dat

Podklady přijímáme pouze ve formátu PDF do verze 1.7 (Acrobat 8).

1. PDF/X-1a – certifikované
2. PDF připravené pro tisk

PDF by mělo obsahovat pouze barevné prostory CMYK, Grayscale (stupně šedi), 1bitové obrazy. Ostatní barevné prostory – RGB, Spot (přímé barvy např. Pantone), DeviceN (duplexy, triplexy, vícekanálové obrazy) – jsme schopni vytisknout, ale nemůžeme zaručit 100% barevnou věrnost. Doporučujeme vytisknout náhled ke schválení.

 • vložené ICC profily jsou ignorovány (pokud není přiřazen přímo náš ICC profil)
 • písma – v sazbě používat pokud možno písma Type1, nebo OpenType (TrueType raději ne)
 • písma musí být vložená
 • rozlišení bitmap – pro bitmapy s polotónovými rastry doporučujeme efektivní rozlišení 300 dpi. Pro "perokresby" (bitmapy neobsahující polotónový rastr) je potřeba alespoň 600 dpi. Tato rozlišení nejsou podmínkou nutnou, je ovšem třeba počítat se zhoršenou kvalitou (neostrost, pixelovatost, u pérovek viditelné schody).
 • pokud je tisk až do kraje ("na spad"), je nezbytné, aby byly data dodány včetně spadávky a ořezových značek. Vytvořte SPAD na každou stranu - min. 2 mm = pokud má být nějaký objekt/obrázek po ořezu až k okraji, musí v tiskových datech přesahovat okraj min. o 2 mm kvůli toleranci při ořezu.
 • nesmí obsahovat průhlednosti – PDF verze 1.5 (Acrobat 6) a vyšší musí mít sloučené průhlednosti do bitmapy (vyskytují se u PDF vytvořených exportem z aplikace)
 • nesmí obsahovat vrstvy (vyskytují se u PDF vytvořených exportem z aplikace)
 • PDF by nemělo obsahovat vlasové linky
 • PDF by nemělo být dodatečně oříznuto v Acrobatu nástrojem "Crop"
 • nepoužívat kompresi JPG2000 – povolená je pouze komprese JPG a ZIP

Vytvoření PDF

PDF vytvářejte pokud možno uložením do PostScriptu a následnou distilací Adobe Distillerem, ne přímým exportem z aplikace. Při ukládání do PostScriptu doporučujeme použít obecný PPD, nejlépe Acrobat Distiller nebo Adobe PDF.
Platí to i v případě přímého exportu do PDF z Indesignu - nastavení průhledností může posléze způsobit problémy na RIPu.

Kontrola – Preflight

Před tiskem je prováděna vstupní kontrola dat (Preflight) nástroji Adobe Acrobatu. Kontrolována jsou pouze některá kritéria. Podklady, které nebudou tato kritéria splňovat, nemohou být přijaty ke zpracování. Zákazník bude informován o konkrétních chybách. Kritéria jako např. rozlišení bitmap, průhlednosti, vlasové linky, české fonty, etc. kontrolovány nejsou – za jejich špatné nastavení neneseme zodpovědnost.
Potřebujete poradit s přípravou tiskových dat? Chcete vědět, jaká jsou doporučení pro spad, rozlišení, typ PDF, atd., pro bezproblémové zpracování a tisk?

Tisková data nám můžete předat emailem, přes www.uschovna.cz, předat nám přístup k Vašemu FTP nebo nám data uploadovat na náš veřejný účet FTP.

Pokud si nejste jisti použitými fonty (češtinou), barevností použitých bitmap, průhledností objektů, atd., ve Vašich souborech, nechte si připravit kontrolní výtisk.